«هفتمین سفر سندباد»؛ همای سعادت

مجله، علی‌اصغر کشانی «آن‌گاه خداوندِ کشتی روی به من کرده گفت: تو مردی هستی غریب و بی‌چیز، بسیار خطرها دیده‌ای و بسی رنج‌ها برده‌ای، قصد من این است که سودی … ادامه مطلب