عمو نوروز – بهاء الدین داودپور

  عمو نوروز شاعر : بهاء الدین داودپور عمونوروز چقدر پیر شده ایراه عشق گم کرده ایکه چنین از من وما سیر شده ایخود امید بوده ای وماامیدت خواهیمچه خبر … ادامه مطلب

دلتنگی – یاسمن رستمی

  دلتنگی شاعر : یاسمن رستمی دلتنگ که میشوم دستانت را میگیرممیروم زیر بارانمیخندم داد میزنممی خواهم به آغوشت بکشمنیستیمثل هر روز و همیشهبازهم خیالت از آغوش من فرار کرد … ادامه مطلب

جنگ – محمدحسین افشاری نیا

  جنگ شاعر : محمدحسین افشاری نیا نامم رااز پلاک نامه هاپاک می کنی پای چشمانممین می کاری به خمپاره انداز هامی گوییپاهایم رادورتر بیندازند در جواب بوسه هایمجبهه می … ادامه مطلب

سر کلاس – مصطفی محمودیان

  سر کلاس شاعر : مصطفی محمودیان امروز سر کلاسگذر زمان ناعادلانه بوداعتراف میکنم …یکبار دیدمتدست هایمان زیر چانه بوددرس گوش میدادیم…الکی!!…راستی…من که به تو فکر میکردمتو به اوسوال اینجاست!او … ادامه مطلب