تشویق بچه ها به کار و کوشش

کار و کوشش، اساس زندگی انسان است. انسان با کار کردن، خوراک، پوشاک و مسکن به دست می‌آورد. با کار و کوشش، زمین آباد و وسایل آسایش مردم فراهم می‌شود. … ادامه مطلب

مدیریت وقت

یکی از اصول مهم مدیریت زمان اصل ۲۰ – ۸۰ است، یعنی از %۲۰ زمان برای انجام %۸۰ کارهایت استفاده کن. موفقیت در مدیریت صحیح زمان وابسته به تشخیص کارهای … ادامه مطلب