سرما – محسن متین وفا

 

سرما

شاعر : محسن متین وفا

کاش می شد زپشت ابر خیال
می رسیدی به زیر چترمحال

می نشستی کنارم ازسرما
قهوه یی گرم وخواهش یک فال

عاشقانه اشاره ای باچشم
رفتن ازمرزسردی امسال

دست هایت به گرمی بوسه
گونه هایت به پشت گرمی شال

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.