می میرد – سید رضا هاشمی

 

می میرد

شاعر : سید رضا هاشمی

آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد
مردی که معشوقش نباشد زود می میرد

حتّی اگر شاعرترین مرد زمین باشد
حسّی که در ابیات شعرش بود می میرد

مثل پرنده درقفس ، مانند گل در باد
وقتی تقلّایش ندارد سود می میرد …

نفی تن از ویرانی دل می شود آغاز
وقتی بنایی از درون فرسود می میرد

بین من و تو اندکی هم فاصله خوب است
خورشید اگر نزدیک باشد رود می میرد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.