خیالت – میثاق تبوک

 

خیالت

شاعر : میثاق تبوک

چشمت شوری تازه میدهد براین غزل
فعلش و ردیفش هم میاید با هر بغل

خندهایت پس لرزه هایی انداخت بردلم
همچو کسری لرزید افتاده براین گسل

روسری افتاد نمایان کردی گیسو کمند
از هر تار مویت می شود زد چندین مثل

دهانت که باشد بوستان ازشعر وسرود
لبانت که شیرین است دارد طعم عسل

از عشقت جنگ افتاد میان عقل و دلم
خیالت میانجی میکند این سازمان ملل

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.