مقرر – مهدی کشاورزی پور

 

مقرر

شاعر : مهدی کشاورزی پور

هر لحظه عمرت شده از پیش مقدر
یک تاج کیانی و دگر خاک سیه سر

یک قطره باران نچکد بی نظر دوست
سیلاب کند انچه که او کرده مقرر

محدود بود قدرت تاثیر تو جانا
بر دایره پرگار کشد خط مدور

ما قره به خویشیم و نبینیم حقیقت
هر چند بود جلو حق پاک و منور

هر باز دمت جلو الطاف الهی ست
لیکن شده ای غافل ازاین لطف مکرر

دل خوش منما بر ثمر باغ عزیزت
بی اذن خداوند کجا باغ دهد بر

در هر دو جهان بنده و شرمنده انیم
زیرا که خداوند بود مالک و سرور

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.