جا داره از همیــــــن تـــریــــبون بـــه دخــتـــرایـی که اعتـــقاد دارن 『مردا』 همه از یه 「قـــــُــماشن」 و
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 ناخواسته منو در ردیف ادیسون ، ابو ریحان، دیوید بکهام، دکتر حسابی و فیثاغورث قرار دادن تشکر خودمو اعـــــلام کنم..
 واقعا انتظار نداشتم..