جواد خیابانی از گشت ارشاد خواست: از این به بعد اگه زنه فاحشه ای رو گرفتن،

نگن زن خیابانی، بگن زن فردوسی پور! :))))