پسـرا موجـودات شــادی هستـن!

 چـــــــرا ؟؟

 ۱- اسم فامیلیشـون رو همیشه نگه میدارن
 ۲- مُکالماتِ تلفـنی شـون ۳۰ ثانیه بیشترنیست
 ۳- برای یه سفـر ۵ روزه یه شلوار جین کافیـه
 ۴- اگر جایی دعوت نشدن قهـر نمیکنن
 ۵- در طولِ زندگی نیازی به تغییـر مدل مو ندارن
 ۶- برای ۲۵ نفر در عرض ۲۵ دقیقه سوغاتی میخرن
 ۷- اگر به مهمونی برن و لباسـشون با دیگری یکی باشه
 ضد حال براشون نمیشه بلکه با طرف دوست میشن …