به پرسپولیسیه میگن الان چندم جدولین؟؟
 میگه: از بالا آدرس بدم گم میشی؛ از پایین که نگاه کنی؛ تیم سوم چهارم ماییم.. :))))))))