اولش صدا و سیما میخواست بگه ننه سوباسا و مربیش دوست معمولی هستند بعد دید ضایع هست، گفت عموشه. آخه نامردا ! یه برزیلی چه جوری عموی یه ژاپنی میشه؟ :))