یه احمقی یه درسی رو اختراع میکنه,
 هزار تا عاقل نمیتونن پاسش کنن.:))