اون پسری که ۲۰۰ کیلومتر راه و میاد تا ۲ ۳ ساعت ببینتت و بره،
 

اون پسری که تو اوج دعوا هواتو داره و تنهات نمیذاره،

 اون پسری که هر کاری میکنه تا دلت و بدست بیاره و شاد باشی،

 اون پسری که واسش از دوست پسر قبلیت درد و دل میکنی و وقتی دلتنش میشی آرومت میکنه،

 اون پسری که فقط تک پر تو هست و از زندگی و پول تو جیبیش میزنه تا تو راحت باشی،

 اون پسری که ده بار زیر قولت میزنی و وقتی فرصت دوباره میخوای،بهت میده،

 اون پسری که صادقانه چشماش خیس میشه و میگه دوستت داره،

 حق نداری بهش دروغ بگی،اذیتش کنی،

 جزاشو میبینی،خیر نمیبینی…