یه توصیه از طرف من به دخترایه نازنین و گوگولی مگولی (:

 دختراي گل … این روزا اندکی با دوست پسراتون مدارا کنید این

 مارمولکا دنبال بهانن کات کنن!

شما صبور باشید،

 شما کوتاه بیاین،

شما بیبخشین،

 اصن ولش کنین بزارین هر چی میخوان بگن …

 بزارین هر کاری که میخوان بکنن (((((:

 شما ندیده و نشنیده بگیرین تا ولنتاین به خوبی وخوشی بگذره

 اونوخ چشماشونو دربیارین ((((: