برنامه هفتگي خانم هاي ايراني

 توجه: خواندن اين استاتوس اصلا به خانم ها توصيه نمي شود!

 شنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز قراره من و نازي با هم بريم ”فال قهوه روسي يخ زده” بگيريم. ميگن خيلي جالبه، همه چي رو درست ميگه به خواهر شوهر نازي گفته ”شوهرت واست يه انگشتر مي خره” خيلي جالبه نه؟ سر راه يه چيزي از بيرون بگير بيار!

 يک شنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز قراره من و نازي بريم كلاسهاي “روش خود اتكايي بر اعتماد به نفس” ثبت نام كنيم. هم خيلي جالبه هم اثرات خيلي خوبي در زندگي زناشويي داره. تا برگردم دير شده، سر راه يه چيزي بگير بيار!

 دوشنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز قراره من و نازي بريم شوي “ظروف عتيقه”. مي گن خيلي جالبه. ممكنه طول بكشه. سر راه از بيرون يه چيزي بگير و بيار!

 سه شنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز من و نازي قراره با هم بريم براي لباس مامانم كه مي خواد براي عروسي خواهر نازي بدوزه دگمه بخريم. تو كه مي دوني فاميل مامانم اينا چقدر روي دگمه حساسند! ممكنه طول بكشه، سر راه يه چيزي از بيرون بگير بيار!

 چهار شنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز قراره من و نازي با هم بريم براي كلاس “بدن سازي” و “آموزش ترومپت” ثبت نام كنيم. همسايه نازي رفته ميگه خيلي جالبه. ترومپت هم كه ميگن خيلي كلاس داره مگه نه؟ ممكنه طول بكشه چون جلسه اوله. سر راه يه چيزي بگير بيار!

 پنج شنبه
 مرد: عزيزم! امروز ناهار چي داريم؟
 زن: ببين امروز قراره من و نازي بريم خونه همسايه خاله نازي كه تازه از كانادا اومده. مي خوايم شرايط اقامت رو ازش بپرسيم. من واقعاً از اين زندگي ”خسته ” شدم! چيه همش مثل كلفتها كنج خونه! به هر حال چون ممكنه طول بكشه يه چيزي از بيرون بگير بيار!

 جمعه
 مرد: عزيزم! امروز چي ناهار داريم؟
 زن: ببينم تو واقعاً خجالت نمي كشي؟ يعني من يه روز تعطيل هم حق استراحت ندارم؟ واقعاً نمي دونم به شما مرداي ايروني چي بايد گفت…!