گوشيم فارسي نداره ، هميشه مينويسم سلام گلم که ميشه کلم و هميشه

جواب ميگيرم سلام چغندر ، سلام سيب زميني ، سلام هويج

دختره پست گذاشته :

مرده شور اون زيبايي رو ببرن که بعد از حمام قراره هيچي ازش باقي نمي مونه

.

.

.

يني کشته مرده اين حقيقت مداريه دختره شدمااااا

اگه ميشد از خروپوف برق توليد کرد،.
.

.

.

.

.

.

الان بابام يه نيروگاه هسته اي محسوب ميشد!!!!

والدين گرامي

اينقدر نگين

“وقتي ما سن شما بوديم اين جورخوب بوديم، اون جورخوب بوديم”

مادر بزرگ ها دهن لق تر از چيزين که فکر مي کنين !

خانومه براي تولد شوهرش يه خط موبايل ميخره تا غافلگيرش
 
کنه. توي آشپزخانه با سيم کارت جديد به شوهرش زنگ ميزنه:
 
سلام عزيزم شوهرش مي گه: سلام عزيزم ببخش بعدا خودم
 
زنگ ميزنم الان عزرائيل تو آشپزخونست… !!!

آدم ميره خواستگاري که ميوه و شيريني بخوره؛ کي گفته ميخواد زن بگيره

آرايش کردن دخترا دقيقن همون رنگ کردن کلاغ و انداختنش جاي طوطي به مردمه..!

البته بلا نسبت….!