بابام گیر داده میگه : باید ببینم با کی دوستی ؟
عکس دوست دخترمو تو فیسبوک نشونش میدم ؛
میگه :خاک توو سرت کنم !
آخه تو دختری رو که صد وشصت و سه نفر پسندیدنش ،
میخوای چیکار کنی ؟

خدایا ما که نمیتونستیم ماشین 20 ملیونی سوار شیم
.
.
.
مرسی از اینکه ماشین مارو کردی 20 میلیون 😐 😐 😐
قسمتی از مناجات دارنده ی آقای پراید :)))

هواپیما داشت سقوط میکرده
همه جیغ میزدن به جز غضنفر!!
میگن:چرا جیغ نمیزنی؟!!
میگه : مال بابام که نیست بذار سقوط کنه!!!

هعیییییییی… دیروز داشت تو یه شبکه ای محصول جدید فراری رو نشون میداد و منم بدجوری محو این ماشینه بودم که یدفه به خودم اومدم و گفتم اگه اینا فراری میسازن ماهم پراید با دنده اتوماتیک میسازیم.بععععععله.

یکی دیگ از فانتزیام هم اینه که روزي دخترا هم بتونن مثه پسرا اینقدر قشنگ زير ابرو بردارن!!

عــــاغـــا ( اقــــا – عـــاقـــا – اغــــا … ) پــیــک بـــهـــاری که تــو ایــــام
تــــعــــطـــیلـــــات عیـــــد نـــــــــــوروز بــــــهـمـــون مــــیـــدادنـــــو
یـــــــادتــــونــــه؟؟؟ اَی کـــــه با چـــــه اســــتـــــرســـــی
تـــعــطـــــیلــــــاتـــمـــون تــــمــــوم مـــیــــشــــد…

سلامتی اونایی که منو به خاطر خودم میخوان .. نه واسه پرایدم :))))

جدیدا کارم این شده که هر چی پول میگیرم جمع کنم.
میدونین واسه چی؟؟؟؟
خب معلومه…
واسه رسیدن به بزرگترین آرزوی هر جوون ایرونی یعنی (پراید)..:))))!!!!!!

شما یادتون نمیاد يه زماني سرگرمي جوان ايراني پرت كردن كفشش رو سيم هاي برق خيابون بود :))))

یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده.قدیما که یخچال نبود مردم که حوصلشون سر میرفت چیکار میکردن؟

هر وقت حس کردی همه درها به روت بسته شده ودلت پر از غمه دستات رو تاجایی که میتونی رو به اسمون بلند کن وبا همه توان بزن تو سرت!!!!!!!!

دیوانه ای لب چاه نشسته بودومی گفت هفت هفت هفت…شخصی به اورسیدوگفت برای چه هفت هفت می گویی؟دیوانه مرد رابه چاه انداخت وگفت هشت هشت هشت…!

بعضیا هستن میرن دستشویی باید دیگه سند بزاری درشون بیاری
:)))))))))

يه چيزي رو خيلي وقته ميخوام بهت بگم، مي دونم ميگي برو بابا.
من عاشقه …عاشقه …عاشقه تو … عاشقه تو …عاشقه ت و …. عاشقه تربچه
هستم

تو ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﻮﻭﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻦ ..
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ : ﻣﺴﯿﺮﺷﻮﻥ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺁﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺩﺳﺖ ﺷﻮﺋﯽ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ .. ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ
:))))))))))))))

یه بارم حوصله م سررفته بود به یه شماره ناشناس اس دادم:عزیزم من حامله م
هیچی دیگه یارو زنش بود فک کنم زنگ زد.
من که نفهمیدم چی می گفت فقط صدای جیغ میشنیدم!!!

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ: ﺑﺜﻤﺸﺪ ﺫﺷﻎ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﭘﺴﺮﺍ:
.1ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮔﻞ ﮔﻔﺘﯽ
.2ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ
.3ﭼﻪ ﺣﺮﻑ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﻢ ﻣﺚ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﯿﻢ
.4ﮐﺘﯿﺒﺘﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﺚ ﺍﺳﻤﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯿﻪ.
.897ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺯﻧﮕﯿﻢ ﻫﺪﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ.
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻦ ﺭﻭﺯ: ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﯿﺒﻮﺭﺩﻡ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﯾﻦ
ﺑﻮﺩ:
felan bye