شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم

خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی  !!

* * *

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند / بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت / غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند

* * *

تــو از آن هــایـی هستــی

کــه فکــر بـه تــو ، دیــدن تــوست

و دیــدن تــو فکــر تــو

* * *

هـر شـب از پُـشـت صـفـحـه کـوچـک مـوبـایـل . . .
در آغـوشـت مـیـگـیـرم . . .
و نـمـیـدانـی کـه چـه آرامـشـیـسـت هـمـیـن آغـوش خـیـالـی !!!

* * *

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت

تو ساده باور کن ، که سخت دوستت دارم

* * *

کاش میشد در آسمان ها پر کشید / چون عقابی ابرها را هم درید

پر کشید و در حضورت جان سپرد / لحظه ی آخر دو چشمان تو دید

* * *

عشــق

همین خنده های ساده ی توست

وقتی با تمام غصه هایت میخندی

تا از تمام غصه هایم

رها شوم

* * *

تو” آن نیستی که به یادت بیاورم ، “تو” آن همیشه ای که به یادم می مانی  . . .

* * *

دوام نمیاورم سرمای زمستان امسال را

باید کوچ کنم…  به قشلاق آغوشت

* * *

آدمیان به لبخندی که بر لبی نشانند ، به احساس خوبی که بر جا می نهند

و به دردی که می کاهند ، می مانند ، بی شک تو ماندگاری

* * *

فاصله‌ی زمین تا آسمان را

آسمان پُر می‌کند

فاصله‌ی من تا تو را، تو

* * *

تو تغییر نور را در آسمان تماشا می‌کنی

من چشمهای تو را

* * *

دلم قهوه میخواهد

از همانهایی که برای آشنایی

با اصرار مرا به آن دعوت میکردی

نه از این قهوه هایی که در تنهایی سر میکشم

* * *

زندگی چرخش واژگان است ، یکی به جرم تفاوت تنهاست ، یکی به جرم تنهایی متفاوت .

* * *

دلم برای لمس نگاهت سخت دلتنگی میکند ، به کدامین بهانه حواسش را پرت کنم !

* * *

روزی که با تو شروع نشود

اصلا نمی ارزد

به شب برسانی اش

* * *

اگـــر تو را امـــتحان میگرفتند ،

بی شک من رتبه ی اول میشدم ،

بس کــه تــکرار کردم نامـــــت را در مرور خاطرات …!

* * *

تو میدانی از مرگ نمترسم،

فقط، حیف است،

هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم

* * *

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ،

سرمایی میشوم …

وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

* * *

عــشــق  مــن ! بیا !

قـــول می دهم که : قایقت شوم ؛

تـــو فقط بادبانم باش ! …

بـــگذار هر چه حرف پشت سرمانم می زنند ،

باد هوا شود ؛ و دورمان کند از این آدم ها … !