لحظه هايم مـــال تــو ..

    بـه قيمت صـفر ” تومن”

    همين که

    “تـــو” کنـــار “مـن” باشي

    ثروتمـندترين انساـم ..

* * *

آدم ها … ،

باهــــــم ها و بي هـــــم ها …

زوج و فــــرد …

و منـي که انگــــار با پـــلاک  تـــنهــــائي …

هيچ راهي به محدوده ي زوج و فرد نـدارم…!

* * *

بـي تو

تنهـاييـم را پک مي زنم

تـا ريـه هايـم زنـدگـي را کـم بيـاورد

و شـرعـي ترين خودکـشـي را تجـربـه کنـم !!

* * *

هميشه دور نما ها

خواستني ترند

مثل سراب

مثل فردا

مثل تو . . .

* * *

در انــتظــار هيــچ کــس نــيســتم
اما
هــنوز وقــتي نــويز مــوبايل روي اسپــيکر مــي افتد
دلــم مي لرزد
شــايد تـو بــاشي…..!

* * *

روزي که فکــر مي کني يه کسي رو از ته “دِل” دوس داري . . .
هيچ وقت “وِلـــش” نـکن . . .
ممکنه دوباره تــکرار نشه . . .
بايد 10 ، 15 سال بُگذره تــا بفهمي همون “يه بـــــــــــار” بوده . . .
که حــالت ديگــه خوب نميشه . . .
“عشـق” يعني حــالـت خوب باشه . . .

* * *

مثل نگه داشتن يک بادبادک در باد داشتنت کار دشواري است تو برو من  سر به هوا هم به دنبال تو به باد خواهم رفت …

* * *

اين سكوت سنگين تو

سر به سرم مى گذارد…

ادامه اش بدهى،

عاشق تر مى شوم!!!

* * *

مرا
آنگونه که دوست داري تصور نکن
من سوژه گالري پرتره عکس هايت نيستم
من همينم،بدون فتوشاپ..

* * *

هي نيوتن

تو که دم از جاذبه ميزني

مرا کشف کن

مني که مدام غم ها جذبم ميشوند!!!

* * *

چقدر دورتر از احســـآسـم ايستاده اي

آنجا که تــو ايستاده اي

صداي مرا هم نمي شنوي

چه برسد به دلـــتنـگـي …!!

* * *

من عاشق نيستم!
فقط گاهي …..حرف تو که ميشود دلم…
مثل اينکه تب کند
گرم و سرد مي شود توي سينه ام چنگ مي زند آب مي شود

* * *

هروقـت که قهـــر مي کنـي با مـن

بيشتـــر حس مجنـــون را درک مي کنـــم…

* * *

از جنس کدام نور بودي ستاره من؟
که جسارت با تو بودن در من جنبيد؟

و من چه عاشقانه به رويت لبخند زدم
و تو چه مهربانانه لبخندم را پاسخ گفتي
و اين شد
عاشقانه ي آرام “من” و تو”

* * *

داشتـن يه حامـــي ؛
شيرين ترين چيز تو زندگي آدمه !

چه زن باشه ،
چه مرد ….
چه آشنا چه غريبه !
چه خونوادت ؛
چه دوستت …..

کاش يه آدمايي اينو بفهمن … !!!

* * *

دلگيـرم از ايــن قابهـاي مضحک بــي روح

لبخندهـاي خـشک

احوال پـرسـي هـاي معمـولـي

چشــمان من

?ـصـويـري از جـنس نـگاه تو مي خواهـد . . .!!

* * *

صداي گــام هاي تــــــو

ضربــان زندگـي من است

بـا من راه بيا با تو تشنــه ي زنده بودنـم ..