دوستم تعريف ميکرد رفته بوده خواستگاري , توي صحبت دونفره
دختره بهش گفته: راستش من قصد ازدواج ندارم
.

.

.

.

.
دوستم هم گفته: منم اومده بودم خونه تون ميوه بخورم برم

این جمله ی زیبا چند تا هورا داره ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ریدم تو این سرعت اینترنت

يه بار با يه بنده خدايي دعوام شد در حد بزن بزن!!!بعد يهو ديدم وسط دعوا نشست

شروع کرد خنديدن گفتم واسه چي ميخندي؟؟گفت چرا وقتي مشت ميزني مثل اين

فيلم هنديا صداشم در مياري؟؟؟ :)))

اميد به زندگى در بين افرادى که تو يخچالشون الويه دارن دو برابر افراد عاديه ،
اونايى که نوشابه هم داشته باشن که اصلا ميل به جاودانگى پيدا ميکنن …

طرح آمارگیری خانوار
– شما چند تا بچه دارین؟
بابام : دو تا
– ولی تو شناسنامه که نوشته سه تا
– اونو میگی؟ دکورخونست . فقط وقتهای که اینترنت قطع
میشه میاد بیرون یه دوری میزنه

عمم تاپ پوشيده که مثلا واسه شوهرش عشوه بياد بعد از دو ساعت تلاش بي وقفه

شوهرش ميگه : تو سردت نيست اينجا لخت نشستي.؟

شوهره مياد خونه به زنش مي گه: من براي شام دوستمو دعوت کردم خونه مون.

زنش مي گه: چرا اين کار رو کردي؟

ببين خونه چقدر به هم ريخته است، ظرفا کثيفن، هيچي هم براي خوردن تو يخچال نيست.

شوهره مي گه: مي دونم، ولي اشکالي نداره.زنه مي گه: اگه مي دوني، پس چرا دوستت رو دعوت کردي؟

شوهر مي گه: آخه اون زده به سرش بره زن بگيره !

زن ها اصن پيچيده نيستن !!!
فقط يه کم محبت ميخوان
يکمي هم عشق
و يکمي هم پول
و يه کمي هم تعريف
و چندتا چيز ديگه که شما مردا سر درنميارين …

داداشم ميگه وقتي موهاتو سيخ سيخي ميکني شبيه فرچه توالت ميشي:|

تو خونه بودم داداش کوچيکم از کنارم رد شده ميگه چطوري آويزون!!!!منم اومدم تلافي کنم يه بالش پيش پام

بود،پامو گذاشتم زير بالش اومدم پرت کنم سمتش يهو رفت خورد تو صورت بابام،بابامم عينکشو صاف کرده به

من ميگه:خيلي اسبي!!!!!!!!

اگر مايليد به کسي لب بدهيد به نکات زير توجه کنيد

.
.
.
.
.
.
.
.

………خاک بر سرم مگه مايليد؟؟
بابا مملکت اسلامي هستا!!
ميخواييد بهشت و به يه بوسه بفروشي ؟؟؟
نکن برادرمن ، خواهر من بده زشته ، قباحت داره .. :(((((

از دختره مي پرسن نامزدت چه شکليه ؟ ميگه مثل اسب نجيب . مثل پلنگ مهربون . مثل شير قوي . مثل عقاب تيز بين . دوستش ميگه کي ميريم باغ وحش نامزدت رو ببينيم :||||||||||

يه دوست دختر هم ندارم وقتي اعصاابم داغونه سرمو بذارم رو شونش ،
بعد که پرسيد : چي شده عزيزم ؟
بگم : خفه شو به تو ربطي نداره