طي يک نظرسنجي از يک دانشجوي ورودي جديد و يک دانشجوي ترم آخري خواسته شد که با

ديدن هر کدام از کلمات زير ذهنيت و تصور خود را در مورد آن کلمه در يک جمله کوتاه بنويسند.

جمله اول مربوط به دانشجوي جديد و جمله دوم مربوط به دانشجوي ترم آخري…

رييس دانشگاه

1)مردي فرهيخته و خوشتيپ

2)به دليل اينکه در طي اين چند سال يک بار هم ايشونو نتونستم ببينم، هيچ ذهنيتي ندارم

يک وعده غذاي سلف

1)بيفستراگانوف با سس کچاپ با نوشيدني خنک

2)چلو لاستيک به همراه افزودني هاي غير مجاز

کارت دانشجويي

1)کارت شناسايي و هويت دانشجو

2)تنها استفاده از اين کارت گرفتن فيلم از ويدئو کلوب است

خوابگاه

1)محل استراحت و سرشار از شادي و نشاط

2)مکاني براي همزيستي مسالمت آميز با سوسک و موش

شب امتحان

1)شبي براي دوره کردن درسي که در طول ترم خوانده شده است

2)شبي که تا صبح بايد مثل خر درس خوند

جزوه خوش خط دختر ها

1)بميرم از هيچ دختري جزوه نميگيرم، من عادت دارم فقط جزوه خودمو بخونم

2)طلاي کاغذي

تقلب

1)يک روش غير اصولي و ناجوانمردانه براي نتيجه گرفتن در امتحان

2)تنها روش اصولي و مبتني بر عقل براي نتيجه گرفتن در امتحان

مشروط شدن

1)عمراٌ، من تو دبيرستان معدل کمتر از 18 نداشتم

2)نمک تحصيل در دانشگاه

وام دانشجويي

1)کمک هزينه براي دانشجو

2)مثل مهريه ميمونه کي داده کي گرفته

ازدواج دانشجويي

1)حرفش رو نزن من قصد ادامه تحصيل دارم

2)کو؟ کجاس؟کسي رو سراغ داري برام؟

حراست

1)ارگاني براي حفاظت از دانشجو از گزند خطرات

2) ارگاني براي حفاطت از دانشگاه از گزند دانشجويان

دانشجو

1)فردي که به دنبال علم آموزي و توليد علم است

2)ها ايي دانشجو که وگفتي يعني چه؟؟؟!!!!