تماشای بیش از حد تلویزیون، مشکلات رفتاری را برای کودکان به‌وجود خواهد آورد، تحقیق جدیدی که کودکان با سنین کم انجام شده، این امر را نشان می‌دهد. اما اگر والدین بتوانند از عادت تلویزیون دیدن زیاد کودک، جلوگیری کنند این نتیجه به بار نخواهد آمد. در این مطالعه معلوم گردید، بچه‌هائی با طیف سنی ۵/۲ تا ۵/۵ ساله که در روز بیش از ۲ ساعت به تماشای تلویزیون می‌پردازند، رفتار بدتر و مهارت‌های اجتماعی ضعیف‌تری از بچه‌هائی دارند که کمتر به این کار می‌پردازند. بنابراین تعداد ساعات مذکور، باید به کمتر از ۲ ساعت در یک روز، تقلیل یابد. کودکان زیر ۲ سال به‌هیچ‌وجه نباید تلویزیون تماشا کنند و بیشتر از این سن نیز ساعات محدودی را با تلویزیون سرگرم شوند. همچنین به والدین توصیه می‌شود که تلویزیون را در اتاق خواب کودک قرار ندهند.
مشکلاتی که به‌وجود می‌آید را می‌توان به این‌صورت برشمرد که این کودکان نیاز به رسیدگی بیشتر دارند، مبتلا به مشکلات خواب هستند و رفتارشان پرخاشگری بیشتری دارد. آنها همچنین در واکنش‌های عاطفی و احساسی، ضعیف‌تر هستند. این تحقیق تأثیر این مشکلات را زمانی‌که کودکان به تنهائی به تماشای تلویزیون می‌پردازند، دوچندان می‌داند. به یاد داشته باشید که تلویزیون، تنها سرگرمی کودک شما نیست.