یکی‌ از دلایل‌ لوس‌شدن کودکان‌، روش‌های غیرقابل‌‌قبول‌ والدین‌ به‌ لحاظ‌ تربیتی‌ است؛ والدین‌ محبت‌ کننده افراطی‌ که‌ معیارهای تربیتی‌ و روش‌های یادگیری‌ را در نظر نمی‌گیرند و صرفاً با محبت‌های بی‌حد و حساب‌ مانع‌ اجتماعی‌‌شدن‌ رفتارهای کودکان می‌شوند.
چنین‌ کودکانی‌ معنای‌ صبر و تحمل‌ را در زندگی‌ نمی‌آموزند و انسان‌هایی‌ عجول‌ و شخصیت‌هایی‌ متزلزل‌ بار خواهند آمد.
● آیا می‌‌توان‌ کودکان‌ لوس‌ را اصلاح‌ کرد؟
بله، چنانچه‌ والدین‌ از روش‌های غیرقابل‌‌قبول‌ دست‌ بردارند و در مورد فرزندان‌ خود قوانین‌ تربیتی‌ درستی‌ را اعمال‌ کنند و به‌‌شرط‌ آنکه‌ روش‌های جدید ثابت‌ و مستمر باشد، می‌توان‌ امید داشت‌ که‌ این‌ روش‌ها به تدریج‌ مؤثر واقع‌ شوند.
● نقش‌ تشویق‌ و تنبیه‌ در تربیت‌ کودک‌
تشویق‌ و تنبیه‌، دو روش‌ متفاوت‌ تربیتی‌ هستند و باید ویژگی‌هایی‌ داشته‌ باشند تا مؤثر واقع‌ شوند. این‌ دو روش‌ چنانچه‌ به‌ موقع‌ و با اصول‌ درست‌ اعمال‌ گردند، می‌‌توانند از لوس‌شدن کودکان‌ جلوگیری‌ کنند. معمولاً کودکان‌ لوس، والدین‌ تسلیم‌‌شونده‌ دارند. آنها در مقابل‌ خواسته‌‌های کودک‌ فوراً تسلیم‌ می‌شوند و هر آنچه‌ که‌ او طلب‌ کند، برایش‌ فراهم‌ می‌کنند. در خانواده ای که‌ کودک‌ لوس‌ پرورش‌ داده‌ می‌شود، اثری‌ از روش‌های تنبیهی‌ مناسب‌ دیده‌ نمی‌‌شود. یعنی‌ چنانچه‌ کودک‌ کار اشتباهی‌ مرتکب‌ شود یا اینکه‌ بخواهد تعیین‌‌کننده‌ باشد و به‌ والدین‌ خود دستور دهد یا اینکه‌ با داد و فریاد و عصبانیت‌ حرف‌ خود را به‌ کرسی‌ بنشاند، در این‌ خانواده‌ هیچ‌‌گونه‌ روش‌ مناسبی‌ برای‌ جلوگیری‌ از این‌ رفتارها و جهت‌‌دهی‌ به‌ آنها وجود ندارد. این‌ نوع‌ خانواده‌ها از لحاظ‌ روانشناسی به‌ خانواده‌های محبت‌‌کننده افراطی آزاد گذارنده‌ معروف‌اند؛ خانواده‌هایی‌ که‌ بی‌‌نهایت‌ توجه، محبت‌ و محافظت‌ در مورد فرزندان‌ خود دارند و در عین‌ حال‌ آنها را برای‌ انجام‌ هرگونه‌ عملی‌ آزاد می‌‌گذارند. این‌ مساله بسیار اهمیت‌ دارد که‌ میزان‌ مقاومت، ایستادگی‌ و انعطاف‌ خود را در برابر فرزندانمان‌ مورد بررسی‌ قرار دهیم. بعضی‌ از والدین‌ پس‌ از مقاومتی‌ کوتاه‌ در مقابل‌ تقاضاهای فرزند، تسلیم می‌شوند و خواسته‌‌های کودک‌ را به‌ همان‌ شکلی‌ که‌ او می‌خواهد برآورده می‌کنند. محبت‌ در حد متعادل، توجه‌ به‌ نیازها و برآوردن‌ آنها در حد معقول‌ و داشتن‌ روش‌‌های مناسب‌ و علمی‌ برای‌ تشویق‌ و تنبیه‌ کودکان‌ از جمله‌ مواردی‌ است‌ که‌ بایستی‌ در خانواده‌ وجود داشته‌ باشد.