«فلانی را ببین؛ آب از دستش نمی چکد»، «انگار پول به جانش بسته است»، «فلانی موقع مرگش هم قسطی به عزرائیل جان می دهد.» ده ها و صدها جمله و عبارت این چنینی را در روابط روزمره از مردم می شنویم. حتماً شما هم در طول زندگی با افراد خسیسی از نزدیکان یا دوستان مواجه شده اید. کسانی که اگر با آنها به رستوران بروید در موقع پرداخت صورت حساب، یا به روی مبارک نمی آورند یا به طور اتفاقی! کیف پول خود رادر منزل جاگذاشته اند. در چنین مواقعی ممکن است از کوره در بروید و واقعاً ندانید چه عکسی العملی نشان دهید. موضوعی که بیشتر از پرداخت صورت حساب یا مسائلی از این قبیل شما را عصبانی می کند این است که این افراد در اغلب موارد،مبالغ هنگفتی پول در حساب های بانکی خود دارند. اما واقعاً ریشه خساست بعضی از افراد چیست خساست آنها به خاطر خودخواهی است از فقر در آینده می ترسند دوست دارند همیشه از نظر مالی تأمین باشند چطور در حالی که چنین افرادی حاضر نیستند یک ریال از پول هایشان کم شود، عده ای دیگر به راحتی هر چه را که می بینند می خرند و هیچ نگرانی هم ندارند
چه توضیحی برای این رفتار وجود دارد ممکن است نگرانی از اتفاق های غیر منتظره در آینده توجیهی برای این خصلت اخلاقی باشد، اما این، تنها علت نیست. شخص خسیس علاقه عمیق و دلبستگی خاصی به پول دارد. به عقیده این افراد پول مظهر قدرت، برتری نسبت به دیگران و شکست ناپذیری است و همچنین تصور می کنند که پول می تواند از آنهاحمایت کند. اما با این حال، خساست، فردی را که گرفتار این حالت است، تا حد زیادی حقیر و پست می کند، زیرا فرد خسیس وجهه مثبتی در جامعه ندارد. دیگران به او به چشم یک انسان ذاتاً منفعت طلب و سودجو نگاه می کنند. این افراد به سختی می توانند با دیگران رابطه صمیمی و دوستانه برقرار کنند. دقت داشته باشید که یک فرد ناخن خشک، به واقع شخصی صد درصد خودخواه نیست. عده بسیاری هستند که سعی می کنند دلبستگی هایشان را با پول نشان دهند. در چنین مواردی این رفتار بی علت و بدون غرض نیست، چرا که ممکن است چنین فردی، مدت های طولانی از نیاز هایی نه تنها مادی، بلکه عاطفی مانند محبت و علاقه محروم بوده است. در هر حال اجازه ندهید پول روابط شما را تحت تأثیر قرار دهد.
خساست کودکان یکی از مشکلاتی است که بعضی خانواده ها با آن درگیر هستند. اگر فرزندشما از سنین خردسالی تمام پول توجیبی که شما به او می دهید، پس انداز می کند و هیچ وقت هیچ چیزی برای خودش نمی خرد، مطمئن باشید که او از نظر عاطفی دچار کمبود است و به دنبال روشی عینی می گردد تا این نیاز خود را جبران کند و به آرامش خاطر برسد. وقتی که او تصاویری از فقر مردم را در تلویزیون یا خیابان می بیند و از طرفی هم شاهد بگو مگوهای پدر و مادر راجع به پول است، نگران می شود که در آینده خانواده او نیز گرفتار مشکلات مادی شوند. برای این که کودک را از این خصلت دور کنید، به او توضیح دهید که او از نیازهای اساسی زندگی کمبودی ندارد و شما- پدر و مادر- در کنارش هستید و خواسته های مالی و عاطفی او راتأمین می کنید. برآورده شدن نیاز های عاطفی می تواند برای کودک سؤال برانگیز باشد، پس از این نظر نیز به او اطمینان دهید.