عزت نفس چیست؟ چگونگی احساس فرد درمورد خویش را عزت نفس می گویند که می تواند به صورت احساسی مثبت یا برعکس منفی خود را نشان دهد. این احساس از لحظه تولد فرد، در او ایجاد می شود و در مسیر زندگی تجربیات و رویدادهای گوناگون فرد بر آن تأثیر می گذارد .
به عبارتی روشن تر تجربیات مثبت و خوشایند او میزان عزت نفس را ارتقا می بخشد و برعکس تجربیات و مسائل ناخوشایند و تلخ و منفی حاکم بر زندگی عزت نفس او را کاهش می دهد
همه والدین دوست دارند کودکانشان شاداب بوده و احساس خوشایندی درباره خویشتن داشته باشند. برای ایجاد این احساس در آنها باید به آنان فهماند که دوستشان داریم و به آنان عشق می ورزیم و وجودشان برای ما ارزشمند و قابل احترام است.
● روش های تقویت عزت نفس :
١) فرزندتان را از بدو تولد ببوسید و در آغوش بگیرید.
٢) بر اساس نیاز کودک به او شیر یا غذا دهید.
٣) محیط خانه را طوری برای او امن و خوشایند کنید که او به راحتی بتواند بازی کند و فعالیت های کودکانه را تجربه کند.
٤) با صرف وقت و توجه به او بفهمانید که او اهمیت دارد.
٥) بگذارید کودک تان خود کارها و وظایف خویشتن را به تنهایی انجام دهد و اگر در انجام کاری احساس ناتوانی می کند به او فرصت دهید بر این احساس ناتوانی غلبه کند اما هرگز به جای او کاری انجام ندهید.
٦) دوستان او را بشناسید و با آنان ارتباط برقرار کنید. با این روش فرزندتان می فهمد که به او و دوستانش علاقمندید.
٧) به گفته های او گوش بدهید زیرا او احساس می کنند گفته هایش برای شما اهمیت دارند.
٨) به فعالیت های آموزشی و تحصیلی او علاقه نشان دهید، معلم او را بشناسید؛ در این صورت کودک احساس می کند به فعالیت های آموزشی او توجه می کنید.
٩) در بعضی از فعالیت های او مثل ورزش یا بازی شرکت کنید.حتی اگر این فعالیت را دوست ندارید.
١٠) به فرزندتان مطابق با سن او مسئولیت دهید. مانند مرتب کردن اتاق و یا جمع کردن اسباب بازی ها.
١١) هر گز کودک تان را مسخره یا سرزنش نکنید. با این کار عزت نفس وی را نابود می کنید.
١٢) اجازه دهید فرزندتان در کارهای خانه به شما کمک کند، این کار احساس لیاقت را در او افزایش می دهد.
١٣) کودک تان را به انجام مهارتهای جدید تشویق کنید.
١٤) در هنگام تصمیم گیری یا حل یک مسأله ، در پیدا کردن راه حل ها به او کمک کنید اما بگذارید خودش تصمیم بگیرد و راه حل مناسب را انتخاب کند، اجازه دهید در تصمیم گیری های مربوط به خانه به شما کمک کند.
١٥) ثابت قدم باشید، بچه ها باید قوانین رفتار و پیامد عدم رعایت قوانین را بدانند. با آنها در این مورد صحبت کنید.
١٦) اجازه دهید فرزندتان عقاید خود را بیان کند حتی اگر با آن موافق نباشید، با این کار به او نشان می دهید که عقایدش برای شما مهم است.
١٧) رفتار کودک را از شخصیت او جدا بدانید. اگر رفتاری نادرستی از او سر زد اعلام کنید رفتارش درست نبوده اما خود او را دوست دارید.
١٨) از فرزندتان عکس بگیرید و با همدیگر عکس ها را ببینید ، با این کار او احساس می کند خانواده با ارزش است.
١٩) به گونه ای رفتار کنید که بچه ها به شما اعتماد کنند. این مسئله از کودکی شروع می شود. زمانی که نیاز های تغذیه ای او را به موقع بر آورده می سازید، به تدریج با بزرگ شدن او خواسته های منطقی او را نیز پاسخ می دهید.
٢٠) هرگز کودکتان را با دیگران مقایسه نکنید.
٢١) رفتار خود فرزندتان را تأیید کنید.
٢٢) هرگز فرزندتان را با القاب تحقیرآمیزی مثل تنبل، احمق، چاق یا نظایر آن کوچک نکنید.
٢٣) بچه ها را با کتک زدن و خشونت تنبیه نکنید با این کار تنها خشونت را یاد می گیرند.
٢٤) به فرزندتان بیاموزید مؤدب باشد و با او مؤدب باشید.
٢٥) او را به رعایت نظافت و آراستگی تشویق کنید.
٢٦) در نهایت توصیه می شود درمورد رشد و تحول فرزند خود آگاهی های لازم را کسب کنید تا بتواند با شیوه های مناسب تری با آنان رفتار نمایید.