با نزدیک شدن تابستان و گرم شدن هوا، همه به فکر آب تنی و شنا هستند که تفریحی جالب و عالی است. اما گاه خانواده ها با این موضوع رو به رو می شوند که فرزندشان تمایلی به شنا کردن ندارد و یا به عبارت بهتر از آب می ترسد.
آب ماده ای است که کودک بخوبی آن را می شناسد، زیرا در نه ماه پیش از تولد او در آب زندگی کرده است و از آن احساس آرامش و لذت برده است. نخستین تماس کودک با آب برای او یک تجربه سخت بوده است. حتماً آن را به خاطر دارید: اولین حمام.
با این حال با بزرگتر شدن نوزاد گاه دیده می شود که او از شنا کردن در دریا می ترسد. وسعت دریا، صدای شور و خروش موجها، سر و صدای دیگران و… وحشت او را بر می انگیزد. یک خاطره تلخ می تواند منشأ این ترس باشد و کافی است تا مشکلی را به وجود آورد که کودک نتواند بر آن غلبه کند.
● کمک به کودک برای شکست ترس
نخستین نکته مهم اینکه کودک را وادار نکنید که به آب بپرد. به او زمان دهید تا بتدریج با این موضوع آشتی کند. کنار ساحل همراه با او با اسباب بازیهایش بازی کنید، با ماسه ها شکل بسازید، همراهش آواز بخوانید و… به این ترتیب او ناخودآگاه با دریا دوست می شود و برخلاف عادتش به دریا می رود.با او درباره احساسش در مورد دریا صحبت کنید. اگر از سرمای آب می ترسد، کنار ساحل حوضچه ای برایش بکنید یا استخر بادی بگذارید و در آن آب بریزید تا در آب گرم شنا کند.
اگر از اینکه نمک دریا به بدنش می چسبد، بدش می آید و احساس سوزش می کند، او را به مکانهایی ببرید که دوش داشته باشد و یا در غیر این صورت یک بطری آب با خود داشته باشید و پس از شنا او بشویید.
اما علت ترس کودک هر چه که باشد، آشتی دادن او باید با بازی و سرگرمی باشد.