خانه، جایی است که کودکان بیش از هر جای دیگری در آن احساس امنیت و شادی می کنند از این رو طبیعی است که وقتی از آنها می خواهید تا در مدرسه و یا مهد کودک برای ساعاتی تنها و دور از شما باشند، احساس نگرانی کنند. باید به آنها بفهمانید که مدرسه و مهد هم مانند منزل یک مکان امن و آرام است.
هرچه کودک زمان بیشتری را در آنجا باشد بیشتر به این احساس دست پیدا می کند. به کارهایی که او در مدرسه و یا مهد انجام می دهد، علاقه و اشتیاق نشان دهید و بگویید که چقدر به او افتخار می کنید. علاوه بر این او نیاز دارد بفهمد دل شما نیز برای او تنگ می شود. یک روش برای جدا ساختن کودکان از والدین، استفاده از ساعت است. ساعت را به کودک نشان دهید و سپس ساعت بازگشت خود را با کمک عقربه ها و توضیح این که عقربه ها حرکت می کنند روی کاغذ ترسیم کنید و به او بگویید منتظر باشد، وقتی ساعت به شکل روی کاغذ درآید شما باز می گردید. کار دیگری که می توانید در این زمینه انجام دهید تهیه یک کتاب داستان با همین موضوع است. کودکان با شنیدن قصه کتاب، وضعیت خود را همانند شخصیت کتاب می یابند و آن را می پذیرند.