بهتر است در ماه‌های آخر بارداری، کودک اول با نوزاد آشنا شود. او ممکن است منتظر تولد نوزاد و دیدار او باشد.
برای آشنا شدن کودک با نوزاد می‌توان از عکس نوزادی خود او استفاده کرد.
به این ترتیب که با نشان دادن عکس به او در مورد آن حرف بزنید و اینگونه توضیح دهید که نوزاد نیاز به مراقبت زیادی دارد و پس از تولد به‌طور پیوسته مشغول گریه کردن یا خوردن و یا در خواب خواهد بود به کودک بگویید که در زمان کوچکی او از وی مراقبت کرده‌اید و حالا باید از نوزاد هم مراقبت کنید تا زودتر بزرگ شود و همبازی خوبی برای او باشد.
یکی دیگر از راه‌های آشنایی کودک با نوزاد، دیدن نوزادان اقوام و دوستان و یا در خیابان است.
هنگام دیدار یا روبه‌رو شدن با این نوزادان از مادرشان خواهش کنید تا به کودک شما اجازه دهند تا او را لمس کند.
سپس به کودک بگویید که او هم خیلی کوچک بوده است و با مراقبت‌های شما رشد کرده است. روش دیگر آشنا کردن کودک با نوزاد، استفاده از عروسک می‌باشد. با استفاده از عروسک می‌توان به کودک آموخت که چگونه نوزاد را بغل کند.
بهتر است به او بگوییم وقتی می‌خواهد نوزاد را بغل کند و یا بلند کند، باید یک بزرگ‌تر حضور داشته باشد و همیشه زیر سر نوزاد را با دست خود نگه دارد و مواظب سر نوزاد باشد. همچنین موقع بغل کردن نوزاد باید بنشیند.