منظور از مسائل مشکل رویدادها و شرایطی هستند که پذیرش و سازگاری با آنها برای اکثریت مردم کار چندان ساده‌ای نیست.
در رویارویی با موضوعاتی مانند مرگ، طلاق، مهاجرت، جابه‌جایی منزل و غیره که درک و فهم آنها برای کودکان دشوار است به خاطر سپردن و رعایت نکات زیر می‌تواند کمک کننده باشد:
سن میزان پختگی و سطح رشدی کودک را در نظر بگیرید کودکان در سنین مختلف توان متفاوتی برای پردازش اطلاعات بیان کلامی و انتزاعی و سطوح مختلفی از تحمل ناکامی و مهار تکانه‌ها دارند.واکنش والدین به حوادث زندگی تاثیر بسیاری بر چگونگی رفتارهای کودک دارد. کودکان واکنش پدر و مادر را در برابر رویدادهای آسیب‌‌زا مشاهده و درک می‌کنند. در واقع چگونگی پاسخ کودکان به این حوادث به واسطه پاسخ‌های والدین تعیین می‌شود.تا جایی که امکان دارد باید والدین، هر دو در این‌گونه بحث‌ها شرکت داشته باشنداین بحث‌ها باید در موقعیت‌هایی صورت پذیرد که امکان قطع‌شدن آنها کمتر وجود داشته باشد (مثلا ماشین جای مناسبی است که نوجوانان می‌توانند هنگام رانندگی پدر یا مادر خود به‌راحتی با آنها صحبت کند).وقتی کودکان از حادثه‌ای آزار می‌بینند یا متاثر می‌شوند ممکن است در مورد آن صحبت کنند یا رفتارشان دستخوش تغییر شود.در ادامه به برخی نکات که والدین بهتر است برای صحبت با کودکان از آنها پیروی کنند می‌پردازیم.
▪ به حس درونی خود به‌عنوان پدر یا مادر اطمینان کنید.
▪ قبل از صحبت با کودکان، پیام‌ها و افکار خود را سازماندهی کنید.
▪ پیام‌های ساده و مشخص بدهید.
▪ صادق باشید.
▪ واکنش‌های کودکان را مشاهده کنید اگر کودک گیج، آشفته و مقاوم است آرام باشید.
▪ بدانید که کودک ممکن است احساسات و هیجانات مخلوطی داشته باشد (مثلا از پدربزرگ خشمگین باشد که چرا مرده است).
▪ راه‌های ارتباطی را باز نگه دارید کودک غالبا نیاز دارد در مورد آینده صحبت کند. او زمان کافی می‌خواهد تا بتواند اطلاعات را به شیوه خود پردازش کند.
▪ وقتی کودک آشفته است با او در مورد مسائل پیچیده صحبت نکنید.
▪ وقتی کودک ناراحت است یا روز واقعا بدی داشته مسائل دشوار را به میان نکشید.
▪ نصیحت یا موعظه نکنید مراقب آهنگ کلام خود باشید.