۱) برای توصیف ساده احساساتتان بعد از مشاجره با فرزندتان وقت بگذارید، بدون اینکه بخواهید همسرتان را بدنام کنید.
۲) فرزندتان را مطمئن کنید که همدیگر و آنها را دوست دارید.
۳) برای فرزندتان توضیح دهید که دعواها و مشاجرات کوچک هرازگاهی ممکن است در خانواده اتفاق بیفتد و سعی خواهید کرد که از این به بعد دعوای شدید نداشته باشید.
۴) اجازه بدهید فرزندتان درمورد مشاجره سوال کند. بچه‌ها ممکن است درمورد رابطه پدر و مادرشان دچار ترس و نگرانی شوند چون درواقع بحث و مشاجره شما را خوب نمی‌فهمند. از این‌رو، باید به آنها فرصت دهید این نگرانی‌ها را به حداقل برسانند.
۵) شدت دعوا را کنترل کنید. اگر می‌بینید که دعواهایتان روزبه‌روز شدیدتر و بیشتر می‌شود، کمک بگیرید. از روانشناس و مشاور خانواده بخواهید که موقعیت بین شما را کمی آرام‌تر کرده و نظرات هر دوی شما را جویا شود.
هرچقدر هم که تلاش کنیم، دعوا و مشاجره بین پدر و مادرها هیچ‌وقت از ریشه کنده نمی‌شود.
اگر بچه‌های ما شاهد مهر و علاقه ما به یکدیگر باشند، و خودشان نیز به اندازه کافی از این محبت دریافت کنند، وقتی دعوا و مشاجره‌ای هم پیش بیاید، در نظر آنها این مشاجره در یک رابطه دوستانه و گرم و بامحبت اتفاق افتاده است و تاثیر چندان منفی بر آنها نخواهد داشت.