● چگونه رفتار کودکم را تغییر دهم
شاید بهترین و مؤثرترین راه تغییر رفتار یک کودک، نشان دادن عدم تأیید شما به او باشد. این یعنی کودک بداند کاری که در حال انجامش است به هیچ وجه مورد تأیید والدینش نیست.
برای این کار باید مواردی را که مورد تأیید شما نیست، به وضوح به او اعلام کنید و دلایل روشنی نیز برای او داشته باشید. مثلاً: «وقتی موهای خواهرت را می کشی اصلاً خوشم نمی آید. این کار بدون فکر و نادرست است. من دوست دارم همه فرزندانم مهربان باشند.»
زمانی که کودک شما از عدم علاقه و تأیید شما نسبت به کار خود آگاه شود، تغییر خواهد کرد زیرا کودکان برای همه کارهای خود نیازمند تأیید بزرگترهایشان هستند.
ـ نکته:
تکنیک عدم تأیید تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در زمان صحیح، یک بار و به روشنی بیان شود، پس غر نزنید، دائماً یک جمله را تکرار نکنید و صبور باشید.
اعلام بی علاقگی شما نسبت به کارهای کودکتان باید با قاطعیت و مهربانی و مطلقاً بدون خشم باشد. اگر این کار بسیار ملایم صورت گیرد، احتمالاً کودک، آن را جدی تلقی نکرده و تأثیر نمی پذیرد. در ضمن اگر با خشم و عصبانیت بیان شود، ممکن است کودک بترسد و به نحوی احساسات او جریحه دار شود. پس قبل از هر اقدامی مطمئن شوید، پروژه «عدم تأیید» شما این احساسات را به کودک منتقل کند: این کار اوست که شما دوست ندارید، نه خود او!
● بی اعتنا باشید
زمانی که با یک رفتار نادرست و بی توجهی کودکتان مواجه می شوید، گاهی اوقات بهترین پاسخ در مقابل او، بی اعتنایی است. بی اعتنایی و بی محلی تکنیک بسیار مؤثری است و تنها به این معنا نیست که بنشینید و بگذارید کودک هر کاری دوست دارد انجام دهد بلکه باید:
▪ دلیل قاطعی برای بی اعتنایی به رفتار کودک داشته باشید.
▪ در خفا به او توجه داشته باشید و در ظاهر بی محلی کنید.
▪ مراقب حرکات صورت باشید، نباید کوچک ترین نشانه ای از عصبانیت و خشم در صورت شما باشد، بلکه وانمود کنید رفتار او هیچ ارزشی برای تان ندارد و اهمیتی نیز به نتیجه آن نمی دهید.
▪ اما کدام رفتارها هستند که باید در مقابلشان از تکنیک بی اعتنایی استفاده کرد قطعاً رفتارهای خطرناک و یا چیزهایی که موجب صدمه خوردن به کودک یا اطرافیان می شود، شامل این گروه نمی شود.
▪ حرکاتی مانند ناخن جویدن، انگشت فرو بردن داخل بینی، خنده های بی مورد و ادای کلمات نادرست جزو رفتارهایی طبقه بندی می شوند که بی اعتنایی می تواند در رفع آن ها مؤثر باشد.
▪ فراموش نکنید گاهی برخی رفتارها با عصبانیت شما بدتر و شدیدتر می شوند، زیرا کودک از عصبانیت شما احساس رضایت کرده و رفتار خود را ادامه می دهد. بی اعتنایی در چنین مواردی می تواند مؤثر واقع شود.