یک روانشناس کودک و نوجوان با مهم خواندن بحث انتقال کودکان از محیط خانه به محیط مدرسه گفت: در گذشته ‌به دلیل اینکه هر خانواده چند فرزند داشت و تعداد کودکان زیاد بود به همین خاطر کودکان به راحتی در میان ‌اجتماعات همسال خود آمیخته و با محیط های زنده و غیرزنده و افراد و اشیای مختلف آشنا می‌شدند، بنابراین در ‌ارتباط با محیط جدید مشکلی نداشتند و به سرعت با محیط مدرسه به سازگاری می‌رسیدند.‌ ‌این روانشناس در ادامه تک فرزند شدن اکثر خانواده‌ها را یکی از مشکلات عصر کنونی دانست و گفت: متاسفانه ‌ساختار اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در عصر حاضر به گونه‌ای است که آمادگی لازم در کودکان برای ‌برقراری ارتباط با محیط هایی خارج از منزل به وجود نمی‌آید و کودکان با اکثر محیط های اجتماعی بیگانه و ناآشنا ‌بوده و در برقراری ارتباط جدید احساس ضعف می‌کنند. این استاد دانشگاه عدم ارتباط کودک با محیط های خارج از خانه را عامل عمده ترس آنها از محیط مدرسه عنوان ‌و ابراز کرد: این مسئله می‌تواند مشکلاتی مانند استرس و نگرانی در کودک، امتناع از رفتن به مدرسه و یا فرار ‌از مدرسه و نیز مجبور کردن والدین برای ماندن در کنار او و در محیط مدرسه را در پی داشته باشد که در حال ‌حاضر نیز با این مشکلات مواجه هستیم.‌
‌وی پرکاری و مشغله زیاد والدین و نداشتن وقت کافی برای ارتباط با فرزند خود و تنها ماندن کودک در ‌محیط خانه و سرگرم شدن با وسائلی از قبیل کامپیوتر، تلویزیون و … که خود معضلات زیادی را به دنبال دارد و ‌اضطراب و توقعات بیجا والدین از فرزندان را از دیگر دلایل ترس کودک ازمحیط مدرسه خواند و افزود: توقع ‌بیجا والدین از فرزندان و در پی آن برآورده نشدن این توقعات از سوی فرزندان می‌تواند باعث قیاسهای ‌ناعادلانه کودک با دیگران، اهانت به او و در نهایت تحقیر کودک و از بین رفتن اعتماد به نفس در او شود که این ‌مشکل بزرگی است.