احترام بگذار بهتر است در مورد مشکل بی‌احترامی فرزندان نسبت به والدین به روش تربیتی‌تان صادقانه توجه کنید و شروع به ایجاد تغییراتی کنید که ارتباط کلی شما و فرزندتان را بهبود بخشند.
لذا بهتر است در اجرای برنامه مناسب جدی باشید و برنامه‌ای خاص برای زمان درگیر شدن با این مشکل داشته باشید. در ابتدا باید از خود شروع کنید و هنگام برخوردهای نامناسب وی مراقب باشید که خودتان چگونه با او صحبت می‌کنید مثلا چنانچه هنگام عصبانیت فریاد بزنید یا خود نیز با بی‌احترامی با او برخورد کنید، مشابه این رفتارها را به خودتان بازمی‌گرداند. پس با آرامش و جدیت تمام می‌توانید از جملات کوتاه استفاده کنید. مثلا «هر وقت با احترام صحبت کردی من هم به تو توجه می‌کنم» و…در هنگام آرامش با فرزندتان در مورد رفتارش گفت‌وگو کنید به‌ویژه در مورد اینکه چرا رفتار او شما را اذیت می‌کند و شما چه توقعی از او دارید قرارداد مکتوب بین خودتان تنظیم کنید، این قرارداد باید شامل رفتارهای موردنظر شما و رفتارهای غیرقابل قبول و تنبیه باشد.
ناخن جویدن ممنوع معمولا ناخن جویدن روشی برای سرکوب کردن اضطراب درونی و کسب آرامش است و چنانچه برخورد اصولی و منطقی با این موضوع نداشته باشیم مانع از جویدن ناخن نمی‌شویم بلکه در واقع وضعیت را بدتر خواهیم کرد. روش‌های ذیل برای مقابله با ناخن جویدن مناسب به نظر می‌رسد. ۱.با کنترل نامحسوس فرزندمان مشخص کنیم که او در چه اوقاتی بیشتر به ناخن جویدن می‌پردازد مثلا در هنگام تماشای تلویزیون و… طی این اوقات چیزی به او بدهیم که دست‌هایش به آن مشغول باشند. ۲.برای ترک این کار جایزه‌ای در نظر بگیریم. در مورد دوره زمانی خاص و تغییر رفتار خاص توافق کنیم. ۳.با فرزندمان در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم چون در بعضی از مواقع آنها متوجه چنین عاداتی نیستند. همچنین با او توافق نماییم که چنانچه این مورد را مجددا مشاهده کردیم با تلنگری کوچک این موضوع را به او یادآوری نماییم.