می گویند کودکان بزهکار، به توجه، محبت و پذیرش بیشتری نیاز دارند. اغلب آنان احساس انزوا و جدایی می کنند که این امر آسیب پذیری آنان را نیز افزایش می دهد. به عبارت دیگر کودکانی که حس خودارزشی دارندکمتر دچار بزهکاری می شوند. بنابراین چه باید بکنید تا عزت نفس را در کودکتان تقویت کنید. چهار رکن برای دستیابی به این هدف، وجود دارد: محبت ، زمان ، انضباط و پذیرش.
▪ ابراز محبت به کودکی که پیوسته بی تربیت، ناسازگار و بدخلق است ، همچون گروهی از کودکانی که دوران بلوغ را سپری می کنند، سخت است. جالب است بدانیم در این زمان است که او به محبت بیشتری نیاز دارد. والدینی که هم در دوران سرکشی و ستیز کودکان و هم در دورانی که کودکان نوپا هستند و از شیرینی خاصی برخوردارند، به آنان توجه می کنند، در واقع پایه عزت نفس کودکانشان را می سازند.
▪ وقتی که با کودکتان می گذرانید، یکی دیگر از مواردی است که برای تقویت عزت نفس او مهم است. کودکان به زمان با کیفیت نیاز دارند. آنان به شما نیاز دارند تا در هنگام بازی و حتی در برخی زمان ها بدون هیچ علتی در کنارشان باشید. این بدین معنا نیست که شما باید کاملاً در همه احوال مراقب کودکانتان باشید. اغلب برای بیشتر کودکان فقط حضور والدین در خانواده کافی است. گاهی اوقات مشغله کاری در بیرون از خانه به قدری زیاد است که مجبوریم زمان خیلی کمی را با کودکانمان بگذرانیم. هیچ چیز مشکل تر از این نیست که برای بودن با کودک زمان کافی پیدا کنیم، ولی باید بدانیم که این زمان برای رشد کودک اهمیت دارد.
▪ حکمفرما کردن انضباط در خانواده، کاری بس مشکل است. تنظیم قوانین منصفانه و به کار بستن آنها به طور منطقی می تواند مهارت های هر پدر و مادری را آزمایش کند. مهم نیست که شماچه حد و حدودی را درباره کودکانتان به کار می برید زیرا آنان همواره در جست و جوی راه هایی برای شکستن این حد و حدود هستند. این امر طبیعی است. ولی کودکانی که تابع قوانین و حد و حدود آن هستند، احساس مهم بودن می کنند و مهم نیست که تاچه اندازه ممکن است از خود مقاومت نشان دهند.
▪ یکی دیگر از ارکان عزت نفس در کودکان «پذیرش» است. برای والدین طبیعی است که نسبت به کودکانشان امیدواری زیادی داشته باشند. همه ما دوست داریم که کودکانمان تحصیلات دانشگاهی داشته یا بهترین شاگرد در کلاس درس باشند. ما از کودکانمان انتظارات زیادی داریم ولی آنان بیشتر انتظارات ما را برآورده نمی کنند. یکی از روش های مهم تقویت عزت نفس، پذیرش کودکان در همه شرایط است. هر کودکی مشخصه منحصر به فرد خود را دارد و از نقاط ضعف و قوت برخوردار است. به یقین ما باید انتظار داشته باشیم که کودکانمان تا آنجا که می توانند تلاش کنند. در هرصورت چه آنان درکاری به راحتی موفق شوند یا به سختی از آن عبور کنند، تشویق کارهایشان و تصدیق قوه خود ارزشی برای آنان بسیار ضروری است.
▪ همیشه سعی کنید در لحظه های مهم زندگی فرزندانتان حاضر باشید حضور در بازی های مدرسه ای، مراسم اعطای جوایز و جشن ها، لحظات مهمی است که کودکان دوست دارند با شما سهیم شوند. قوانین روشنی را تنظیم کرده و آنها را اجرا کنید. سعی نکنید در اجرای آن از تنبیه های مختلف استفاده کنید. کودکان اشتباه خواهند کرد و هیچ کس همیشه از تمام قوانین پیروی نخواهد کرد. محدودیت ها را استوار ولی دوستانه اجرا کنید. به کودکان خود امیدوار باشید. به جای نصیحت کردن آنان برای انتخاب های بد، انتخاب خوب آنان را مورد تمجید قرار دهید. همه کودکان دچار اشتباه می شوند. به کودکان کمک کنید که از اشتباهات خود پلی برای موفقیت بسازند. به احساسات کودکانتان احترام بگذارید. هرگز نسبت به تردیدها، ترس ها، عقاید و افکار آنان بی اهمیت نباشید. پیشرفت کودکانتان را ارج نهید. کودکانتان باید بدانند که شما از آنان انتظار تلاش فراوان دارید ولی ظرفیت های آنان را هم می شناسید، از پیشرفت های آنان تمجید می کنید و هرگز آنها را به خاطر اشتباهاتشان شرمسار نمی کنید. عقاید و ارزش های خود را با کودکانتان در میان بگذارید . با آنان صحبت کنید و به صحبت هایشان گوش دهید تا به این ترتیب به آنها اعتماد به نفس بدهید.