بچه‌هایی که راه‌حل‌های جدید و مناسب پیدا می‌کنند، بچه‌هایی خلاق هستند، اما باید دانست که خلاقیت هوش نیست. بسیاری از بچه‌های باهوش خلاق نیستند، اما گاهی با بچه‌هایی سر و کار داریم که به ظاهر بازیگوش و معمولی‌اند، اما اندیشه‌های خلاقی دارند. این دسته از بچه‌ها برخلاف ظاهرشان ذهن پیچیده‌ای دارند. بچه‌های خلاق آمادگی دارند که در پی راه‌حل‌های غیرمعمول باشند؛ از ابراز عقاید و مفاهیم جدید لذت می‌برند و از اشتباه کردن نمی‌ترسند. برای کمک به رشد خلاقیت کودکانتان باید به فرزندانتان اجازه دهید نظرات و افکار خود را تغییر دهند. حدس بزنند. به اولین و راحت‌ترین راه‌حل قانع نباشند و سعی کنند راه‌حل‌های مختلف را امتحان کنند. باید به بچه‌ها اجازه داد تا دیدگاه‌های خود را عرضه کرده و از زاویه‌های مختلف به موضوع نگاه کنند، به فرزندانتان بیاموزید برای هر موضوع، نظرات جدیدی یافته و برای هر مساله راه‌حل‌های زیادی را در نظر گیرد. اگر فرزندان به اطلاعات و دنباله‌روی از روش‌های متداول و قواعد خشک و انعطاف‌ناپذیر مجبور و ملزم باشند، به طور چشمگیری خلاقیت در آنان نقصان می‌یابد. والدین مسلط و قدرت‌طلب، معلمان و مدیرانی که نظم و انضباط افراطی را بر بچه‌ها تحمیل می‌کنند، به طور نادانسته و ناخواسته زمینه‌ساز زوال خلاقیت می‌شوند. ابراز عقیده و ابراز راه‌حل‌های غیرمعمول و خارق‌العاده یکی از نشانه‌ها و مولفه‌های خلاقیت است. بنابراین نکوهش و تمسخر بچه‌های خلاق باعث خواهد شد که احساس ارزشمندی آنان کاهش یابد و حالت وسواسی به خود بگیرد.