هر روز تعداد کودکان زیر ۱۰ سالی که به دیدن فیلم های ترسناک علاقه نشان می دهند، افزایش پیدا می کند. طبق نظر روانشناسان این فیلم ها، به غیر از القای حس هیجانی بیش از حد در لحظه تماشای فیلم، در ضمیر ناخودآگاه او تأثیرات نامطلوبی باقی می گذارد. کودکانی که به دیدن فیلم های ترسناک عادت می کنند، آستانه هیجانشان از حد معمول بالاتر می رود و به همین خاطر در زندگی روزمره واکنش های شدیدتری نسبت به همسالان خود نشان می دهند، همچنین به مرور نسبت به برخی تصاویر غیرواقعی و دور از ذهن، توهم پیدا کرده و در عالم بیداری و رؤیا با آنها درگیر می شوند. همچنین تماشای این قبیل فیلم ها، می تواند بر الگوی خواب کودک نیز تأثیر ناخوشایندی بگذارد و با کم کردن خواب کودک، مسیر رشد طبیعی او را مختل کند.
این در حالی است که متخصصان تغذیه نیز معتقد هستند کودکان در زمان مشاهده فیلم های ترسناک، ناخودآگاه شروع به خوردن تنقلات کرده و کنترلی بر میزان خوراک خود ندارند. به همین جهت به مرور دچار اضافه وزن شده و سلامتی آنها به مخاطره می افتد.