اگر کودک شما به سنی رسیده است که باید وارد مهدکودک شود، احتمالاً شما هم مانند بسیاری از والدین نگران هستید و کنجکاو دانستن این نکته که آیا فرستادن فرزندتان به مهدکودک الزامی است و این که او چه چیزهایی در این مرکز آموزشی فرا خواهد گرفت.
بطور کلی در مهدکودک، هدف اصلی کمک به کودک شما برای آماده شدن جهت ورود به مدرسه است. او برای اولین بار در مهدکودک، آموزش در کنار همسالان خود را تجربه خواهد کرد، از قوانین پیروی و برخی مهارت های پایه مانند نقاشی و اصول اولیه علوم را فراخواهد گرفت.
همچنین مهدکودک مکانی است برای:
تشخیص و حفظ ریتم ها و آموزش مفاهیم اساسی در قالب این ریتم ها.
فراگیری اسامی گل ها، حیوانات، رنگ ها و ‎.‎.‎. با توجه به تصاویر آنها که این کار در عین حال باعث ایجاد ارتباط منطقی بین دو نیمکره مغز او خواهد شد.
شناسایی تصاویر هندسی، کشیدن آنها، بریدن و چسباندن اشکال روی کاغذ و درک پدیده حجم، رنگ، جنس و اندازه.
شناسایی مشاغل گوناگون.
و مهمتر از همه به کارگیری پنج حس در جهت درک بهتر دنیای اطراف.