کودک زمانی که با دستان شما لمس می شود، صدای محبت آمیزتان را می شنود و لذت بودن در کنار کسانی که دوستش دارند و به او توجه می کنند را تجربه می کند، به تدریج حس اعتماد را می آموزد.
چند پیشنهاد
● موارد مورد نیاز:
▪ موسیقی (ترجیحاً شاد و کودکانه)‎.
● چگونه:
به آرامی دست ها و پاهای نوزادتان را حرکت دهید یا به آرامی زیر چانه او را قلقلک دهید.
زمانی که یاد گرفت سر خود را کنترل کند روی زمین بخوابید و سر او را روی سینه خود بگذارید.
اجازه دهید نوزادتان با موها و اعضای صورتتان بازی کند. با او حرف بزنید و منتظر واکنش هایش باشید.
کم کم احساس می کنید او در مقابل حرکاتتان واکنش نشان می دهد.
کودک را روی شکمتان بگذارید. برخی از محققان می گویند، چنین تماسی، باعث آزاد شدن مواد شیمیایی، موسوم به اندروفین می شود که باعث لذت و آرامش کودک می شود.
در ضمن چنین حرکاتی باعث استحکام عضلات پشت و معده او نیز می شود.