برای بسیاری از والدین این سؤال بارها مطرح شده است که آیا تنبیه یک کودک نوپا، کاری صحیح است و چگونه می توان یک کودک خردسال را به طور صحیح متوجه خطاها و اشتباهاتش کرد
باید به این نکته توجه داشت که اکثر حرکاتی که در یک کودک ۵ سال به بالا، اشتباه و خطا محسوب می شود برای یک کودک نوپا، امری طبیعی است. کودکان در این سنین بسیار کنجکاو بوده و به کشف دنیای اطرافشان علاقه زیادی دارند و می خواهندهمه چیز را تجربه کنند. پس قبل از این که به فکر تنبیه کودک خردسال خود باشید، به این سؤال پاسخ دهید: آیا کارش خطا بوده و مستحق مجازات است آیا او چیزی را شکسته و یا با یک شی ء خطرناک بازی کرده است او چگونه به آن دسترسی پیدا کرده است چه کسی آن را در دسترس او قرار داده است
آیا او موی خواهر، برادر، دوست و یا کودک همسایه را کشیده است خب! به نظر شما این دقیقاً چه معنایی دارد باید بدانید اکثرکودکان نوپا به قصد تهاجم به کسی آسیب نمی رسانند. این تنها بخشی از روند جست وجو و اکتشاف آنهاست. هر زمان که کودک خردسال شما با چیز جدیدی مواجه می شود، دوست دارد آن را لمس کرده، بکشد یا آن را پرت کند، به آن، لگد بزند و آن را گاز بگیرد. تنها برای این که ببیند چه اتفاقی می افتد! به هر حال کودکتان به هیچ وجه قصد صدمه زدن یا آزار کسی و یا چیزی را ندارد، چون هنوز با مفهوم آزار عمدی آشنا نشده است.
تا زمانی که کودک شما معنای عمل و عکس العمل را در دنیای اطرافش کشف نکند، حرکات و نتایج حرکات او مستحق تنبیه نیست و زدن بر چسب «کار خوب» و «کار بد» برای او اشتباه است. هرچه هست تنها تجربه است، پس به عنوان تحلیل نهایی به این فکر کنید که آیا واقعاً انصاف است کودک نوپای خود را تنبیه کنید.