در این عصر و زمانه، والدین مشکلات زیادی دارند. با این وجود آنها باید بدانند که فرزندانشان هم نگرانی‌های خاص خودشان را دارند.
بنابراین باید با ارائه یک برنامه خوب از آنچه در دسترس است، نگرانی‌های خود و فرزندان را کاهش داد، به عنوان مثال با هم‌نشینی و رفاقت کردن با فرزندان از یک سو می‌توانید فشار زندگی را از روی دوش خود بردارید و از سوی دیگر، فضایی به وجود آورید تا فرزندان شما ضمن بیان نگرانی‌های خود، راه و رسم «زندگی» را یاد بگیرند.
بنابراین والدین محترم می‌توانند:
الف) شبی یک ساعت تلویزیون را خاموش و همه اعضای خانواده را دور هم جمع‌کنند و به قول معروف گل بگویند و گل بشنوند.
در این نشست‌هاست که پدر و مادرها می‌توانند فرزندانشان را خوب بشناسند؛ و از آن طرف نیز، فرزندان با منش و شخصیت واقعی والدین خود آشنا شوند.
ب) هفته‌ای یک شب، جلسه‌ای رسمی «حل مشکلات» داشته باشند تا هر یک از اعضای خانواده به فراخور نیاز و توان خود موضوعی را در آن جلسه مطرح کند.
در این نشست، باید یک نفر رئیس و یک نفر دبیر باشد، تا نظم لازم برقرار شود. البته می‌توان این جلسه را به صورت دوره‌ای برگزار کرد. به عبارتی اگر در نشست‌های اولیه پدر رئیس و مادر دبیر انتخاب شود، پس از مدتی، مادر رئیس و پدر دبیر و همین‌طور به صورت چرخشی، هر یک از فرزندان با ایفای نقش رئیس و دبیر، اعتماد به نفس خود را در عمل نشان دهند.
چرخشی بودن مسئولیت‌ها، به این خاطر است که فرزندان امروز، نقش‌آفرینان و اداره‌کنندگان فردای این مملکت هستند. به بیان دیگر، اگر آنها در آینده نقش «بالادست» و یا «پایین دست» را پیدا کردند، در عمل باید بدانند که دارای چه نوع رفتار و منشی باشند.
مهمتر این که اعضای خانواده به ویژه فرزندان، با طرح نیازهای اساسی خود در جلسه و دریافت حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از والدین، به تدریج می‌توانند زمینه رشد و تعالی خود را فراهم کنند.
ج) حداقل ماهی یک بار اعضای خانواده به اتفاق هم به سینما و یا پارک بروند، تا ضمن بهره‌بردن از امکانات بیرون از خانه و هم‌چنین رها شدن از مشکلات تکراری زندگی، روحیه از دست رفته خود را بازآفرینی کنند.
د) هر چند وقت یک بار به خانه دوستان و آشنایان و یا فامیل‌های خود بروند و نیز با دعوت کردن از آن‌ها، زندگی خود را از حالت یک نواختی خارج کنند.
هـ) سالی یک بار هم که شده، همه اعضای خانواده به اتفاق هم به مسافرت بروند. دیدن شهرهای مختلف ایران و به ویژه زیارت اماکن مذهبی، از یک سو تنوع در زندگی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، به تدریج روحیه مذهبی فرزندان را تقویت می‌کند.
البته ضرورت ندارد که همه خانواده‌ها به مسافرت‌های دور و دراز بروند، کافی است به شهرهای هم‌جوار و یا امامزاده‌هایی که در استان آنها وجود دارد، بروند.
و) اگر خانواده‌ها می‌خواهند هویت آنان پایدار و ماندگار بماند، باید به سالروز ازدواج، روز زن، روز مرد و خلاصه روز تولد هر یک از اعضای خانواده‌ بها بدهند.