در زندگی‌های مدرن امروز، اینترنت بسیار مفید است ولی با وجود آن می‌تواند یک خطر واقعی برای کودکان و نوجوانانی باشد که استفاده صحیح از آن را نیاموخته‌اند. بیشتر والدین به فرزندان خود می‌آموزند که با افراد غریبه صحبت نکنند، اگر در منزل تنها هستند در منزل را به روی کسانی که نمی‌شناسند باز نکنند، اگر فرد ناشناسی تلفن زد به او اطلاعات ندهند….
بیشتر والدین روی این موضوع کنترل و نظارت دارند که فرزندشان با چه کسی حرف می‌زند؟ با چه کسی دوست است؟ کجا می‌رود؟ چه کتاب یا روزنامه‌ای را می‌خواند؟ اما نمی‌دانند که همین نظارت، کنترل و راهنمایی را باید هنگام استفاده از اینترنت اعمال کنند.
در استفاده از اینترنت توصیه‌های زیر را به کار بندید:
▪ زمان استفاده از اینترنت را محدود کنید.
▪ به نوجوان خود بیاموزید که هر چیزی را که در اینترنت می‌بیند یا می‌خواند حتما درست و واقعی نیست. روی سایت‌هایی که فرزندتان به آنها مراجعه می‌کند نظارت داشته باشید. سعی کنید خود را با اطلاعات جدید و پیشرفت تکنولوژی آشنا نمایید و در این حوزه‌ها آموزش ببینید. دور ماندن شما از پیشرفت‌های جدید موجب افزایش شکاف نسلی بین شما و نوجوانتان می‌شود.
▪ زمان‌هایی را اختصاص دهید که با فرزند خود از سایت‌های گوناگون اینترنتی دیدن نمایید. راجع به مطالب و محتوی آن به بحث و مذاکره بنشینید و بازی‌ها و فعالیت‌هایی را با یکدیگر انجام دهید. داشتن فعالیت مشترک با فرزندانتان به شما این فرصت را می‌دهد که بر فعالیت‌های او نظارت داشته باشید. فرصتی را برای نقد مطالب در اختیار شما قرار می‌دهد علاوه بر آن می‌توانید از او چیزی بیاموزید و هم او می‌تواند از شما بیاموزد.
▪ به فرزند خود آموزش دهید که صحبت کردن در اتاق گفتگو مانند صحبت کردن با یک غریبه است و همان احتیاط‌هایی را که در مورد ارتباط با غریبه‌ها به کار می‌بندیم در اینجا نیز باید به کار گیریم. به فرزند خود بیاموزید که هیچ‌گاه نباید اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در اینترنت به شخص دیگر بدهد. هرگز با شخص که در اتاق گفتگو ملاقات کرده نباید یک ملاقات واقعی ترتیب دهد. به آنها بیاموزید همان قوانین و احتراماتی را که در ارتباطات واقعی رعایت می‌کنیم باید در ارتباطات اینترنتی نیز رعایت کنیم مانند: فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات زشت و رکیک و…
▪ به آنها بیاموزید که ارتباطات اینترنتی و چتی ما را برای ارتباطات واقعی بین فردی آماده نمی‌کند.
▪ فقط زمانی اجازه ترتیب آدرس پست الکترونیکی را به او بدهید که بدانید در این زمینه به بلوغ کافی رسیده است و به طور دوره‌ای پست الکترونیکی و فعالیت اینترنتی او را نظارت کنید.