والدین هنگام جدایی از کودکی که از مدرسه می ترسد، با هیجانات او همراه نشده و با او با قاطعیت برخورد کنند. دکتر «فریبا عرب گل»، یک روانپزشک کودکان و نوجوانان، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به علائم جسمی اضطراب نظیر دل درد و استفراغ در کودکانی که ترس از مدرسه دارند، گفت: شایع ترین علت ترس کودکان بویژه کلاس اولی ها از مدرسه اضطراب جدایی از مادر است هر چند دلایلی نظیر ترس از جامعه بیرون، گروه همسن ها و معلم نیز می تواند باعث آن شود. دکترعرب گل در خصوص شیوه برخورد والدین با این کودکان اظهار داشت: والدین باید قبل از شروع سال تحصیلی به تدریج کودک را با محیط مدرسه آشنا کنند مثلا اگر در مدرسه دوره های تابستانی برگزار می شود کودک را در آن دوره ها ثبت نام کنند. وی افزود: همچنین لازم است در موقعیت های امن کودک را برای چند ساعت از خود جدا کنند تا اضطراب و ترس از جدایی کم کم در کودک از بین برود. دکترعرب گل با انتقاد از برخورد والدینی که با هیجانات هنگام خداحافظی با کودک نظیر گریه همراه می شوند، گفت: والدین باید در هنگام جدایی از کودک و سپردن او به معلم، مراسم خداحافظی را کوتاه و با قاطعیت با او برخورد کنند ولی در مواردی که این ترس بسیار شدید است مراجعه به روانپزشک ضروری است. وی ایجاد اطمینان روحی برای کودک را ضروری دانسته و اضافه کرد: والدین باید به کودک خود اطمینان دهند راس ساعت مقرر به دنبال او می آیند ولی از فریب و وعده دروغ دادن بپرهیزند.