کار و کوشش، اساس زندگی انسان است. انسان با کار کردن، خوراک، پوشاک و مسکن به دست می‌آورد. با کار و کوشش، زمین آباد و وسایل آسایش مردم فراهم می‌شود. همه‌ی صنایع و اختراعات بر اثر کار است . دانش و کار است که بشر را به این درجه از پیشرفت رسانده است. پیشرفت هر کشوری به میزان کار و کوشش افراد آن کشور بستگی دارد. اگر مردم کشوری از کار کردن شانه خالی کنند و به دنبال سستی و تنبلی بروند، زیر دست استعمارگران و خارجی‌ها خواهند بود.
پدرها و مادرهایی که به سعادت فرزندان خود علاقه دارند، باید کودکان خود را طوری تربیت کنند که آنان از همان دوران کودکی به کار کردن علاقه‌مند شوند تا در بزرگسالی از کار کردن ننگ و عار نداشته باشند و به آن افتخار کنند.
بسیاری از والدین از این موضوع مهم، غافل هستند. آنان همه‌ی کارهای کودک را خودشان انجام می‌دهند و هیچ مسئولیتی را به عهده‌ی بچه نمی‌گذارند. این پدرها و مادرها نمی‌دانند که هم به فرزندشان و هم به جامعه ظلم می‌کنند. از دوران کودکی فرزند خود را به کار کردن تشویق کنید و برای این منظور توانایی و حوصله‌ی کودک خود را در نظر بگیرید و کارهای دشوار را بر عهده‌اش نگذارید. اگر کودک شما به انجام دادن کاری علاقه دارد، اجازه دهید همان کار را انجام دهد؛ البته باید مطمئن باشید که انجام دادن این کار برای او خطرناک نباشد. سعی کنید به کودک خود بفهمانید که کارهای منزل، خود به خود انجام نمی‌شود؛ بلکه مادر در داخل منزل و پدر در بیرون زحمت می‌کشند. کودک نیز یکی از اعضای خانه است و باید با دیگران همکاری کند. در واگذاری کارها به بچه‌ها، هرگز از زور و کتک استفاده نکنید. اگر چند فرزند دارید در تقسیم کار عدالت را رعایت کنید.
در کار کردن با بچه‌ها شرکت کنید، بچه‌ها دوست دارند با مشارکت بزرگ‌ترها کاری را انجام دهند. والدین الگوی خوبی برای بچه‌ها هستند. اگر پدرها و مادرها در منزل همکاری داشته باشند، کودکان نیز خیلی راحت کارهایی که به عهده‌ی آنان گذاشته می‌شود می‌پذیرند و انجام می‌دهند .