معمولا وقتی فرزندان اتاق مشترک دارند، مدام در حال دعوا با هم هستند و هر دو از نداشتن فضای خصوصی شکایت می‌کنند اما می‌توان با خلاقیت، روش‌هایی اجرا کرد که هر دو از فضای خصوصی بهره‌مند شوند و درگیری و تنش بین آنها کمتر شود، مثلا می‌توان اجازه داد فرزندان در جایی از خانه فضای خصوصی ایجاد کنند.
این فضا نباید الزاما بزرگ باشد، حتی کوچک‌ترین اتاق را هم می‌توان به فضای خصوصی کوچک‌تری تبدیل کرد، مثلا می‌توان کمد لباس یا قفسه‌های کتاب را به‌صورت دیوار در وسط اتاق چید و یا یک ملحفه از سقف آویزان کرد و به شکل پرده درآورد تا فضا به دو قسمت تقسیم شود.
حتی می‌توان زمان خاصی را برای استفاده از اتاق مشترک برای هرکدام از فرزندان در نظر گرفت و به دیگری گفت که فعلا این زمان خصوصی برای استفاده خواهر یا برادرت است و تو نباید در این مدت از این اتاق استفاده کنی.
به این ترتیب هم بچه‌ها فضای اختصاصی خود را خواهند داشت و هم یاد می‌گیرند به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارند و حق و حقوق آنها را رعایت کنند.