درست نشستن و درست ایستادن به خصوص در سنین کودکی که ستون فقرات انعطاف پذیری زیادی داره خیلی مهمه. می دونین اگه درست ننشینیم و درست نایستیم ستون مهره های بدنمون کج می شه و در آینده کمردرد به سراغمون می یاد و پشتمون قوز می شه.
هنگام نشستن یا ایستادن همیشه باید پشتمون رو صاف نگه داریم و هیچ وقت کمرمون رو خمیده نکنیم. اگه غوز کنیم هم شونه هامون افتاده و بدفرم می شه و هم کمردرد و پشت درد می گیریم. پس بهتره همیشه درست بنشینیم و درست نشستن رو به دیگران هم یادآوری کنیم. شما بچه های خوب ومهربون هم سعی کنین موقع نوشتن مشق ها و تکالیف تون درست، بشینین تا دچار کمردرد و ناراحتی های دیگه نشین. در ضمن خوب غذا بخورین و ورزش کردن هم یادتون نره تا بدنی سالم، محکم و قوی داشته باشین.