کسب اعتماد به نفس در کودک برای سلامت ذهنی، احساسی و اجتماعی ضروری است. کودکی که دارای اعتماد به نفس است با احتمال بیشتری در زمینه اجتماعی و تحصیلی به موفقیت دست پیدا می کند. کودکانی که اعتماد به نفس دارند شادتر و انعطاف پذیرتر از بقیه کودکان هستند.
توجه به نکات زیر در ایجاد اعتماد به نفس در کودکان مؤثر است:
▪ محبت خود را از طریق گفتار و عمل به کودک نشان دهید و به او بفهمانید که او را باور دارید و در صورتی که کار خطایی از شما سر زد از کودک عذرخواهی کنید.
▪ او را تشویق کرده و به خاطر تلاش هایش تأیید کنید. پس زمینه مثبت ذهنی به او کمک می کند تا توانایی هایش را باور کند. والدین باید به انتخاب های او احترام گذاشته و بدون توهین در مواقع نیاز او را راهنمایی کنند.
▪ به او بگویید که اشتباه و خطا بخشی از فرآیند یادگیری است و نکته مهم در کسب تجربه و بهبود کار است.
▪ پذیرش کودک آنگونه که هست و نه آنگونه که والدین می خواهند در رشد اعتماد به نفس در کودک نقش مهمی دارد.
▪ ابراز همدردی و درک متقابل هنگام ترس و احساس ناامنی کودک، باعث می شود تا کودک احساس ضعف و خطا نکند.
▪ والدین باید نسبت به فعالیت ها، دوستان و اشیای مورد علاقه کودک از خود اشتیاق نشان داده و او را برای فراگیری چیزهای جدید تشویق کنند. هنگام مشکلات به جای شکایت و نق زدن از او حمایت کرده و زمان لازم را برای بازی و گفت وگو با کودک اختصاص دهند.
▪ زمینه های پیشرفت او را در جایی که استعداد دارد فراهم کنند.
▪ والدین باید مراقب گفتار خود با همسایه ها و دوستان باشند و توجه کنند که کودک خود را چگونه توصیف می کنند، هرگز او را با کسی مقایسه نکرده و همواره او را به خاطر شخصیت واقعی اش تمجید کنند.
▪ به او مسئولیت داده و از او در انجام امور منزل کمک بخواهند. مسئولیت پذیری نقش بسیار مهمی در کسب اعتماد به نفس دارد.
▪ والدین به کودک در پیدا کردن دوستانی که به او انگیزه داده و خوشبین هستند، کمک کنند، زیرا رفتار دوستان در شکل گیری شخصیت کودک نقش بسزایی دارد.