بزرگ کردن بچه امری بسیار دشوار است خصوصاً هنگامی که کودک خیلی فعال باشد. در این هنگام است که تربیت او نیازمند خلاقیت است. اگر کودک در سنی است که قادر به صحبت کردن است، والدین باید در مورد کارهای مورد علاقه اش از او پرسش کنند.
والدین باید همراه کودک به انجام امور مورد علاقه اش بپردازند. هفته ای یک روز را همراه با کودک بگذرانند.
کودک را تشویق کنند تا اشتیاقش را به انجام کارهای مورد علاقه اش نشان دهد. والدین باید با کودک به تفریح بپردازند.