در انجام تکالیف فرزندتان مشارکت کنید
کودکانی که والدین مشتاقی در امورتحصیلی دارند، همواره در مدرسه از سایر همسالانشان موفق تر عمل می کنند. باید به یاد داشت ایجاد عادات مطالعاتی خوب در کودکان، از نخستین سال تحصیل آنها در مدرسه آغاز می شود. و اما راهکارهایی برای ایجاد علاقه به درس خواندن در فرزندان:
به جای آن که فقط در زمان امتحانات به مسائل درسی کودک توجه نشان دهید، روزانه زمانی را (هر چند بسیار کوتاه) به این امر اختصاص دهید. دراین صورت از کوچک ترین افت درسی او بلافاصله آگاه خواهید شد.
مکان خاصی را، بدون کوچک ترین عامل پرت کننده حواس به مطالعه و انجام تکالیف فرزندتان اختصاص دهید و اجازه ندهید تلویزیون، تلفن، بازی های کامپیوتری و ‎.‎.‎. زمان انجام تکلیف حواس وی را به خود معطوف کند.
در پایان روز تکالیف فرزندتان را کنترل کنید تا مطمئن شوید همه آنچه از او خواسته شده را انجام داده است.
هرگز تکالیف او را انجام ندهید. (بسیاری از والدین انجام قسمتی از تکالیف فرزندشان را راهی برای برقراری ارتباط دوستانه یا حتی کمک تلقی می کنند، اما این کار، صحیح نیست)‎. به جای این، اگر او مطلبی را متوجه نشده با نوشتن یادداشتی از معلم او درخواست کنید تا مجدداً موضوع را برای وی توضیح دهد.
در صورت اکتساب کوچک ترین موفقیت درسی، کودک را تشویق کرده و او را به خاطر پیشرفتی که حاصل کرده، تحسین کنید.
بطور غیر مستقیم، دائم از کودک در خصوص مسائلی که یاد می گیرد سؤال های مختلف بپرسید و اگر خود، در این زمینه تجربه ای دارید با او در میان بگذارید.
در خانه قانونی وضع کنید که همه فرزندان تا قبل از زمان خواب انجام تکالیف یا مرتب کردن برنامه درسی فردا را انجام داده باشند.
اتفاقات جالبی را که در مدرسه برای کودک رخ داده و او آنها را برای شما تعریف کرده، با سایر اعضای خانواده نیز در میان بگذارید. و مهم تر از همه اینها، کاری کنید تا فرزندتان از علاقه شما نسبت به فعالیت ها و چالش های درسی اش آگاه شود.