والدین می توانند دائماً کارهای خوب را به کودکان گوشزد کنند اما باید توجه داشت که کودکان با مشاهده رفتار والدین چیزهای بیشتری فرامی گیرند تا گوش دادن به نصایح آنها.
والدینی که می خواهند کودکانشان در آینده افرادی مسئولیت پذیر باشند، باید ابتدا خود را اصلاح کرده و خود مسئولیت پذیر شوند.
پدری که خود سیگار می کشد، هرگز نمی تواند فرزندش را از کشیدن سیگار بازدارد.
علاوه بر این، امروزه کودکان تحت تأثیر عوامل بسیاری مانند دوستان، رسانه ها و.‎.‎. قرار دارند که متأسفانه بسیاری از افراد مورد علاقه آنها احساس مسئولیت نداشته و رفتاری مناسب یک الگو از خود ارائه نمی دهند و این امر مسئولیت والدین را در زمینه شناساندن خوب و بد به کودک دشوارتر می کند.
محققان بر این باورند که اگرچه کودکان و نوجوانان الگو می گیرند اما نقش مؤثرتر را خانواده در رفتار کودک بازی می کند ووالدینی که الگویی مثبت داشته ورفتاری مناسب دارند، تأثیر بیشتری بر کودک گذاشته و کودک آنها را الگویی برای خود قرار می دهد.